04. Activiteiten

Dagreizen - Meerdaagse reizen*


Zondag 22 maart 2020 - dagreis
De Leievallei rond Thérouanne en Air-sur-la-Lys.

Dinsdag 21 april tot en met zondag 26 april 2020
Zesdaagse cultuurreis “Vlaanderen en de hertogen van Bourgogne” in de regio rond Dijon, Autun en Brou.

Zondag 04 oktober 2020 - dagreis
Vestingen en versterkingen in de Franse Westhoek.

Zaterdag 17 oktober tot en met woensdag 21 oktober 2020
Vijfdaagse cultuurreis “Vrede van Westfalen, Münster en Osnabruck 1648”; kaderend in een ruimere historisch-landschappelijke verkenning.Voordrachten - Varia


Dinsdag 07 januari 2020
Feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse Erfgoedverenigingen in de schouwburg om 19 uur. Uitnodiging door Stad Kortrijk. Voordracht door Luc Glorieux “Jules Coussens, geboren dwarsligger”.
Donderdag 20 februari 2020 om 19 uur – Museum 1302 - Auditorium
Voordracht door medelid prof. P. De Paepe over onderwatergeologie en diepzeeonderzoek. Voorstelling en afgifte aan onze leden van monografie nr. 101 en 102, Zuid-West-Vlaamse opgravingen 2018 en 2019.
Donderdag 19 maart 2020 om 19 uur - Museum 1302 - Auditorium
Voordracht door Jan Vancoillie “Het eindoffensief der verbondenen, oktober 1918, in de regio”.

In de periode april tot oktober – deelname en begeleiding van diverse archeologische opgravingen in de regio, met ledenbezoek.
Donderdag 15 oktober 2020 om 19 uur - Museum 1302 - Auditorium
Voordracht door Sofie Vanhoutte “Leprozen in Ieper en Kortrijk” (grote opgraving in de hoofdlepozerij Ieper-Sint-Jan).
Woensdag 11 november 2020
Heemkundige boekenbeurs in Passendale met deelname door onze vereniging.
Donderdag 19 november 2020 - Museum 1302 - Auditorium
Voordracht door prof. Van Tieghem “Het Gruuthuuse-handschrift”, in samenwerking met Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk (KGOKK).  
Donderdag 17 december 2020 om 19 uur  -  Museum 1302 - Auditorium
Voordracht door Philippe Despriet "Zuid-West-Vlaamse opgravingen in 2020”, gevolgd door voorstelling en uitdeling van monografie 103 “De Bourgondische stadsvesting Kortrijk, 1353-1454”. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw is gastheer voor de KGOKK en kaderen deze activiteit in het lezingencircuit van de Erfgoedverenigingen.
 
*Al onze reizen worden georganiseerd door een officieel erkend reisagentschap met A-licentie.

Al de voordrachten zijn gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden.

Aan al de dag- en meerdaagse reizen kunnen zowel leden als niet-leden inschrijven en deelnemen. Deze kalender is steeds vatbaar voor wijzigingen en wordt gezien de samenwerking met derden vaak aangevuld met activiteiten, die nu nog niet te voorzien zijn.

Raadpleeg zeker de afzonderlijke mailingberichten die in de loop van het jaar u worden toegestuurd.

Copyright 2020 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.