08. Praktisch
Leden van de kerngroep
 
Voorzitter

De Potter Filippe
Louizalaan,178 bus 10
1050 Brussel
gsm. 0475 41 22 64

Ondervoorzitter

Deconinck André
Doorniksestraat, 5 bus 12
8500 Kortrijk
gsm. 0475 61 77 45

Werkleider

Despriet Philippe
Filips v.d. Elzaslaan 4
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99

Boekhouder

Demeyere Franklin
Harelbeekstraat, 8
8550 Zwevegem
Tel. 056 75 86 37

Bestuurder

Timperman Robert
Belfaststraat, 12
8500 Kortrijk

Secretaris

Vanderghinste Fabienne
Filips v.d. Elzaslaan 4
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99

Vertegenwoordiger veldwerk

Koopman Albert
Weverstraat, 17
8930 Menen

Ledenbeheer

Vanden Broucke Chris
Nedermosscher, 30
8500 Kortrijk

Adm. Beheerder

Vanbranteghem Francis
Kasteellaan, 89
7700 Moeskroen

Adm. Beheerder

Dumolin Didier
Jan Van Eyckstraat 4
8510 Kortrijk (Marke)

 

 

 
 

Secretariaat & maatschappelijke zetel :

Filips v.d. Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99
Registratienummer: 0414 413 989

Voor meer informatie, stuur een Email: arch.sticht.zwvl(at)belgacom.net

   


U wordt lid door betaling van een jaarlijks lidgeld van
35 euro ( of meer/ sponsoring).
Storten op rek. BE 76 4667 6728 8195.
We tellen ruim 200 leden en een 30-tal ruilabonnementen.

Vondstmeldingen zijn steeds welkom op ons adres Filips van de Elzaslaan 4 in 8500 Kortrijk., ons tel. 056 22 21 99
( ook fax), mail. We geven de voorkeur aan een persoonlijke ontmoeting of een telefonisch gesprek.

Bestellingen van monografieën gebeuren op hetzelfde adres of via de opgegeven erkende boekhandel.

Auteurs kunnen op hetzelfde adres terecht voor publicatie van een eventuele bijdrage, na overleg met de redactie.

Inzage van bodemarchief kan na voorafgaandelijk contact: zelfde werkwijze is vereist voor uitlenen voor een tentoonstelling of congres.

Er is een grote vraag naar vroegere monografieën waarvan er veel uitgeput zijn. Graag uw schriftelijke aanvraag. Een lijst van reeds verschenen delen staat steeds achteraan in elke nieuwe publicatie vermeld.

Belangstellenden voor deelneming aan een studiereis kunnen op hetzelfde adres terecht.

Wij aanvaarden schenkingen van bodemvondsten voor zover zij betrekking hebben op ons studieterrein, zijnde Zuid- West- Vlaanderen ( het arrondissement Kortrijk). Ook boeken, tijdschriften en archief zijn welkom.Copyright 2020  © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.