08. Praktisch
Leden van de kerngroep
 
Erevoorzitter
Dr. Ooghe Rogier
Doornhut 82b
8310 Brugge St. Kruis
Tel. 050 35 99 50
gsm. 0475 89 18 07
 
Voorzitter
Vacant vanaf de eerstvolgende algemene statutaire vergadering in 2014.
Ondervoorzitter
Vacant vanaf de eerstvolgende algemene statutaire vergadering in 2014.
Werkleider
Hr. Despriet Philippe
Filips v.d. Elzaslaan 4
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99
Penningmeester
Vacant vanaf de eerstvolgende algemene statutaire vergadering in 2014.
Public Relations
Hr. De Potter Filippe
Louizalaan 178B bus 10
1050 Brussel
Tel. 0475 41 22 64
Secretaris
Mevr. Vanderghinste Fabienne
Filips v.d. Elzaslaan 4
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99
arch.sticht.zwvl@belgacom.net
Secretariaat & maatschappelijke zetel :

Filips v.d. Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 21 99
Registratienummer: 0414 413 989

Voornaam:
Naam:
E-mail:
bericht:


U wordt lid door betaling van een jaarlijks lidgeld van
35 euro ( of meer/ sponsoring).
Storten op rek. BE 76 4667 6728 8195.
We tellen ruim 200 leden en een 30-tal ruilabonnementen.

Vondstmeldingen zijn steeds welkom op ons adres Filips van de Elzaslaan 4 in 8500 Kortrijk., ons tel. 056 22 21 99
( ook fax), mail. We geven de voorkeur aan een persoonlijke ontmoeting of een telefonisch gesprek.

Bestellingen van monografieën gebeuren op hetzelfde adres of via de opgegeven erkende boekhandel.

Auteurs kunnen op hetzelfde adres terecht voor publicatie van een eventuele bijdrage, na overleg met de redactie.

Inzage van bodemarchief kan na voorafgaandelijk contact: zelfde werkwijze is vereist voor uitlenen voor een tentoonstelling of congres.

Er is een grote vraag naar vroegere monografieën waarvan er veel uitgeput zijn. Graag uw schriftelijke aanvraag. Een lijst van reeds verschenen delen staat steeds achteraan in elke nieuwe publicatie vermeld.

Belangstellenden voor deelneming aan een studiereis kunnen op hetzelfde adres terecht.

Wij aanvaarden schenkingen van bodemvondsten voor zover zij betrekking hebben op ons studieterrein, zijnde Zuid- West- Vlaanderen ( het arrondissement Kortrijk). Ook boeken, tijdschriften en archief zijn welkom.Copyright 2012 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.