02. Waar actief
De vereniging heeft honderden archeologische interventies op haar naam staan.
In de hiernavolgende lijst geven we enkele van de voornaamste realisaties:


Aalbeke ( hoeven ) Avelgem ( studie feodale dorpskern )
Anzegem ( opgraving kerk ) Bavikhove ( opgraving kerk; prospecties )
Bellegem ( vindplaats Michelsbergcultuur; kasteel Mortaigne; multi- disciplinaire prospectie ) Bissegem ( studie: bezittingen abdij Sint-Omaars; prospecties )
Bossuit ( onderzoek Hof van Ename ) Deerlijk ( meer- periodenprospecties; opgraving kerk )
Desselgem ( prospecties ) Emelgem ( opgraving kerk: studie Romeinse nederzetting )
Gullegem ( Romeinse tijd; abdij van Guldenberg ) Harelbeke ( jongercultuursite; ijzertijd; Romeinse vicus; middeleeuwen )
Heestert ( Romeinse villa, klokkengieterij ) Helkijn ( integrale opgraving bisschoppelijk castrum 1150-1200 )
Heule ( studie feodale dorpskern ) Hulste ( Romeins grafveld; kasteel Schiervelde )
Kaster ( totaalstudie ) Kerkhove ( verdwenen feodale kern )
Kooigem ( prospecties: studie feodale kern ) Kortrijk ( stadskernonderzoek, van Romeinse vicus tot moderne stad, studie pottenbakkers centrum )
Kuurne ( totaalprospectie ) Lauwe ( Romeinse nederzetting; studie 2 hoeven )
Lendelede ( opgraving kerk ) Marke ( nieuwe vindplaats Torkonjestraat; totaalstudie )
Menen ( stadskernonderzoek en totaalprospectie ) Moen ( opgraving kasteel )
Moorsele ( opgraving kerk én kasteel; abdij Guldenberg ) Ooigem ( opgraving kerk; studie feodale dorpskern )
Oostrozebeke ( opgraving Goed Te Priems ) Otegem ( prospecties )
Outrijve ( studie burcht ) Rekkem ( opgraving kerk )
Rollegem ( totaalstudie ) Spiere ( Romeinse en prehistorische sites; Franse Linies )
Sint- Baafs- Vijve ( studie kerk ) Sint- Denijs ( kerk, hoeven, Romeinse sites, Franse Linies )
Sint- Eloois- Vijve ( kerk, studie Romeinse vondsten ) Staden ( bijlvondsten )
Tiegem ( kerkstudie ) Vichte ( werking vroegere vondsten )
Wevelgem ( abdij van Guldenberg, opgraving verdwenen kerk, prospecties ) Wingene ( muntschat )
Zwevegem ( Romeins grafveldje, burcht, Franse Linies en prospecties ) Ingooigem ( totaalprospectie )
Bissegem (totaalprospectie) St Denijs ( project ter Klaere )
Spiere (studie dorpskern en kasteel) Lauwe ( totaalprospectie )


Archeologie Zuid-West-Vlaanderen ontdekte op 1 november 1977 de uitzonderlijke site van Spiere, genaamd "De Hel". Dit had de publicaties van Jan Van Moerkerke en Christian Casseas over de vuurstenen uit de Michelbergcultuur tot gevolg. Dit mondde uit in de grootschalige Ijzertijdvondsten, Romeinse kalkovens en een grote agrarische nederzetting, behorend tot de zgn. "Michelberg-groep". 

Na de publicaties over de Franse Linies (2011) en de Burcht van Helkijn (2012) werkt een groep auteurs nu aan een globale studie over "Kerk, Kasteel en heerlijkheid van Spiere". Net zoals een eerder verschenen studie wordt dit een modelpublicatie over feodaliteit, instellingen en architectuur tijdens het Ancien Régime. 

Van regionaal belang is de opmaak van een archeologische kaart van Zuid West Vlaanderen. Van Menen en van Kuurne zijn thans de deelgemeenten Ingooigem en Bissegem in uitvoering. Aanvullend nam het luchtfotografisch onderzoek een grote ontwikkeling. Met thematische studies belichten wij Kortrijk als voornaam productiecentrum
van aardewerk door de eeuwen heen.
 
Copyright 2020 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.