05. Werkmethode

Een eerste basistaak bestaat in het systematisch actualiseren van de inventaris m.b.t. de Gallo-Romeinse nederzettingen in het arrondissement Kortrijk; nu al zijn ruim 170 woonsites geregistreerd.

In ditzelfde kader boekten we sinds 1970 uitzonderlijke resultaten met luchtfotografie. Bedoeling is door waakzaamheid mogelijke vernieling preventief te voorkomen. Regelmatig hebben we te maken met een toevalsvondst of een vondstmelding door derden; dat kan een gepolijste bijl zijn, een pas ontdekte muntschat, een grafzerk, ...

Het gevolg is een systematische veldverkenning of een noodinterventie. Uitzonderlijke resultaten door prospecties werden in 2009 gepubliceerd met betrekking tot Menen; gelijkaardige activiteit is lopend in Kuurne en is gepland voor de Kortrijkse deelgemeente Bellegem. Daar en in Spiere werden op die manier resten van de Michelsbergcultuur voor het eerst gelokaliseerd.

Van groot belang is de bouwwerfbegeleiding, o.m. in het Kortrijkse Begijnhof en in de Broeltorens, waar we een zeer gedetailleerde bouwgeschiedenis door multi- disciplinair onderzoek wisten te achterhalen. In die zin leggen we ons toe op systematisch bouwwerftoezicht en beschikken we over een goed net van informanten.

Uiteraard verlenen we graag onze medewerking aan derden, o.m. in 2009 aan Arne Verbrugge bij haar onderzoek op de wijk "de Pionier" in Wervik. Door studie in musea en privé-verzamelingen proberen we oude vondsten in kaart te brengen. We leggen ons toe op nazorg (archeologisch vondstendepot : Artillerietoren Kortrijk), restauratie, verwerking en tekenen van vondsten. Door schenking aan binnen- en buitenlandse musea geven wij gestalte aan het collectief geheugen van de maatschappij en de leefvormen waaruit wij gegroeid zijn.
Door betere kennis van het verleden geven wij meer diepgang aan het heden!

Grootschalige opgravingen in de nog voor onderzoek toegankelijke percelen in Harelbeke-Stasegem, tussen Dennenlaan en Collegelaan, hebben in 2011-2012 de weg geopend voor een hernieuwde studie van deze Gallo-Romeinse vicus.

Onze vereniging heeft er 17 jaar gewerkt en kijkt nu uit voor een vernieuwde aanpak, in samenwerking met de Universiteit Gent worden alle oude vondsten geïnventariseerd. Een herwerkte publicatie van de intussen beroemde tempelvondst is in het vooruitzicht gesteld.

Copyright 2020 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.