Lopende studieprojecten

Onze studies vandaag de dag

Na synthese “Franse Burchtenbouw in Kortrijk 1297-1302”, monografie 105 (Kortrijk, 2021) werken we verder aan de thematische studies over het Grafelijk domein van Kortrijk en de koninklijke Franse dwangburcht.

De regionale veldverkenningen monden in 2024 uit in de ‘Archeologische kaart van Anzegem’, i.s.m. De Gaverstreke.

Grote aandacht gaat naar de permanente verdere uitwerking van ‘Romeins Kortrijk‘ (reeds 6 delen) en ‘de betekenis van Kortrijk als keramisch productiecentrum van ca. 1100 tot 1950‘ (reeds 5 delen).

Een vaste waarde is de jaarlijkse publicatie van ‘Zuid-Westvlaamse opgravingen‘, van 1969 tot 1978 in De Leiegouw, vanaf 1996 in de reeks Archeologische en Historische Monografieën (reeds 27 delen). Alle lopende opgravingen en vondsten, ook door derden, worden in dit werkinstrument opgenomen.

 • Kortrijk – Romeinse haven aan de J. Libaertlaan

  SAM 4172 Kopie
  SAM 4172 Kopie
 • Trompetterstoren begin 15de eeuw, Kortrijk

  P1010462 Kopie
  P1010462 Kopie
 • 2 Romeinse waterputten, Harelbeke-Stasegem

  P1000086 Kopie
  P1000086 Kopie
 • Onze langlopende studies

  In de loop der jaren ging onze aandacht steeds naar goed omschreven projecten en thema’s met betrekking tot geschiedenis en archeologie rond de Leie, de Schelde en de Mandel; alle periodes werden benaderd en niet zelden werd vergelijkingsmateriaal uit het buitenland (vooral Noord-Frankrijk, Engeland en Duitsland) in onze publicaties verwerkt.

   

  (M= nummer van de Monografie)

  De Steentijd

  Voor de Steentijd noemen we de Michelsbergcultuursites van Bellegem en Spiere ( M – Monografie 19 en 26). IJzertijd werd bestudeerd in Spiere (M 47). De Romeinse tijd werd benaderd voor Harelbeke (M 1 en 94), Kortrijk (M 25, 29, 32, 66 en 93), Heestert (M 8) en Spiere (M 17). Deze periode van de 1e tot de 4e eeuw werd regionaal samengevat voor de regio van Kruishoutem tot Wervik en van Mandel tot Schelde (M 100); door studie van Watten en de Vlaamse kustvlakte (M 111) werd de basis gelegd voor de benadering van Kortrijk tijdens de laat-Romeinse tijd. Dorpsmonografieën (M 2, 3 en 5) en synthese-overzichten (M 10, 34 en 56) vullen deze gegevens verder aan.

  Van Middeleeuwen tot Moderne Tijden: Menen en omgeving

  De studie met betrekking tot middeleeuwen en moderne tijden kwam ruim aan bod in diverse disciplines en onderwerpen! De boeiende stadsgeschiedenis van Menen met ruime aandacht voor archeologie en topografie (M 16, 72, 74 en 77) werd geplaatst in het kader van regionale, militaire gebeurtenissen (M 24, 71 en 78) en vond zijn weerslag in aandacht voor de landelijke bewoningskernen zoals Vichte en Moen (M  55 en 97).

  Opgravingen in het Kortrijkse

  Wie Kortrijk noemt denkt onmiddellijk aan 1302, de Frans-Vlaamse oorlog (1297-1305) en de Slag der Gulden Sporen (11 juli 1302). Aanleiding was de bestorming van de burcht van Helkijn, eindigend op de Franse invasie (9 september 1297). De opgegraven vesting werd uitvoerig feodaal, cartografisch en archeologisch gepubliceerd (M 20, 81 en 106). In dit kader was de opgraving van de enorme Franse dwang- en voorburcht in het centrum van Kortrijk van grote betekenis (M 31, 50, 51, 63,  69 en 105).

  Aan de vesting Kortrijk door de eeuwen heen of onderdelen hebben we grote aandacht besteed (M 60, 61, 68, 75, 86 en 103). De opgravingen in het Kortrijkse begijnhof werden zeer uitvoerig als studiemodel benaderd (M 42, 45, 65 en 91). De wijken Buda en Overleie (M 84), het Schouwburgplein (M 30) en de middeleeuwse kelders in de stadskern werden thematisch afgewerkt. Dit vond ook plaats voor aantal Kortrijkse kerkelijke vestigingen, zoals de leprozerij (M 11), de Minderbroeders (M 22), de Sint-Maartenskerk (M 27), de Groeningeabdij (M 28) en de beroemde O.L.-Vrouwekerk met Gravenkapel (M 53). Parochiekerken kwamen aan bod in Ooigem (M 4), Emelgem (M 6), Moorsele (M 7), Lendelede (M 9), Kuurne (M 12), Sint-Baafs-Vijve (M 23) en Bavikhove (M 41).

  Het verleden in Keramiek

  Een bijzonder thema in de werking van onze vereniging is het onderzoek naar de keramische producties, die heel het verleden van Kortrijk bepaald hebben (M 14). Grijs en radgestempeld aardewerk uit 1150-1250 (M 80), het luxueuze hoogversierd vaatwerk van 1250-1325 (M 39), de pijpen- en pottenbakkerij (1686-1950) (M 33), de kwaliteitsvolle faience (1783-1792) (M 108) en vooral de Kunstpottenbakkerij (1924-1937) (M 90) gaven aan onze stad een grote uitstraling. Het was ook een plaats waar bijzondere types van keramiek verhandeld werden, zoals het 16e-eeuwse gestempeld vaatwerk (M 59) en het steengoed (M 98), dat in grote massa uit het Rijnland ingevoerd werd (M 98). Tot voor kort haast onbekend was het facet klokkengieterij (14e-18e eeuw) (M 109).

  Abdijvestigingen

  Opgraving van de abdij van Wevelgem (M 18, 38) werd gevolgd door een regionale synthese van de acht Zuid-Westvlaamse abdijvestigingen van Citeaux (M 88). Blikvanger was het onderzoek van de abdij van Groeninge in Kortrijk (M 28 en M 32).

  Aanvullende studies

  Recent is de synthesestudie rond de Geschiedenis van Harelbeke; oude gegevens werden door nieuwe elementen verder verfijnd. Aandacht voor landelijke architectuur vinden we terug in de kastelen van Bellegem-Mortaigne en Moorsele-dorpsheerlijkheid (M 13 en 21). Uniek was de totaalstudie over Metseltekens in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk (M  35). Overige aspecten van het jarenlange onderzoek zijn verder de volksdevoties (pelgrimsinsignes) (M 82), de luchtfotografie (M 85) en de numismatiek (muntschatten) (M 42 en 44).

  De site van Spiere

  Archeologie Zuid-West-Vlaanderen ontdekte op 1 november 1977 de uitzonderlijke site van Spiere, genaamd “De Hel”. Dit had de publicaties van Jan Van Moerkerke en Christian Casseas over de vuurstenen uit de Michelbergcultuur tot gevolg. Dit mondde uit in de grootschalige Ijzertijdvondsten, Romeinse kalkovens en een grote agrarische nederzetting, behorend tot de zgn. “Michelberg-groep”.

  Kerk, kasteel en heerlijkheid

  Na de publicaties over de Franse Linies (2011) en de Burcht van Helkijn (2012) werkt een groep auteurs nu aan een globale studie over “Kerk, Kasteel en heerlijkheid van Spiere”. Net zoals een eerder verschenen studie wordt dit een modelpublicatie over feodaliteit, instellingen en architectuur tijdens het Ancien Régime.

  Van regionaal belang is de opmaak van een archeologische kaart van Zuid West Vlaanderen. Van Menen en van Kuurne zijn thans de deelgemeenten Ingooigem en Bissegem in uitvoering. Aanvullend nam het luchtfotografisch onderzoek een grote ontwikkeling. Met thematische studies belichten wij Kortrijk als voornaam productiecentrum van aardewerk door de eeuwen heen.

  Lid worden van
  archeologie
  Zuid-West-Vlaanderen

  Inschrijven...

  VZW Archeologie Zuid-West-Vlaanderen telt ruim 200 leden. Word ook lid en geniet van tal van voordelen.