15 december 2024

Voordracht: Zuid-West-Vlaamse opgravingen 2024

i.s.m. Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring, door Ph. Despriet.

Watten