01. Uitstraling

Welkom op de site van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Download onze flyer

Met meer dan 40 jaar intense werking gaat er thans van onze vereniging een zekere uitstraling uit. Hoe is dit mogelijk geworden?

In 1978 gingen we van start met de intussen internationaal gebruikte reeks publicaties "Archeologische en Historische Monografie van Zuid- West- Vlaanderen", waarvan bijna 100 delen verschenen zijn.

Resultaten van de nieuwste opgravingen worden jaarlijks kenbaar gemaakt aan de hand van een zestal voordrachten door eminente sprekers, belast met archeologisch onderzoek, of door vorsers, belast met de eindpublicatie van de resultaten. Alle voordrachten, ook werfbezoeken, zijn gratis ook voor niet- leden.

Om onze leden permanent bij te scholen en een ruimere achtergrond aan te bieden, organiseren wij jaarlijks een dag- en een meerdaagse reis, die steeds moet kaderen in het lopende onderzoek. Frans- Vlaanderen is daarbij toonaangevend, omdat daar na 1677 het landelijke patrimonium in al zijn laat- middeleeuwse aspecten bewaard bleef.

Ander belangrijk punt: onze regelmatige schenkingen aan stedelijke en regionale musea; blijvende bewaring van bodemvondsten en toegankelijkheid voor vorsers getuigen van onze zin voor verantwoordelijkheid inzake kennis en bewaring van het verleden alsook het archeologisch erfgoed.

Medewerking aan derden blijkt uit het begeleiden van studenten bij de opmaak van hun thesis; tussen 1974 en heden gaat het om een 120-tal jonge vorsers.

Jaarlijks geven we een verslag van de nieuwste opgravingen en vondsten op de congressen "Romeinendag" en "Archaeologia Mediaevalis".

Samenwerking met buitenlandse studiecentra behoren tot onze activiteiten. We denken aan "Château Gaillard" voor het kastelenonderzoek, de "Kent Archaeological Trust" voor het radgestempeld aardewerk, het "töpfereimuseum van Raeren" in het kader van regionale studies over import en consumptie van steengoed, het project "Aljubarotta 1383" in Lissabon (Portugal), de inventarisatie van Vlaamse burchten in de Morea (Griekenland) en vele andere thema's.

Op 11 april 2014 vierde de vereniging haar veertigste verjaardag in het stadhuis van Kortrijk. Deze viering was tevens de gelegenheid om het veertig jaar voorzitterschap van Dr. R. Ooghe te vieren. Naar aanleiding van deze viering werd de publicatie "Kortrijk 1683-1684 in de Atlas van de "Markies van Gastanaga 1688" voorgesteld.

*-*-*-* 

Op zaterdag 19 oktober 2019 had in de KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk, op plechtige wijze de voorstelling plaats van de 100ste monografie in de reeks Archeologische en Historische Monografieën van de vereniging. Deze monografie met als titel “Zuid-West-Vlaanderen in de Romeinse tijd” werd door de auteur Philippe Despriet bondig uiteengezet.

Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright 2020 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.